Nu ska här rensas upp och bytas ut - Helena Eklund, marknadschef SF Bio/Filmstaden, Carolin Högmyr, marknadschef på SF Media intervjuas om hur de resonerade kring bytet av visuell och audiell identitet för SF Bio. 

Share | Download

Play this podcast on Podbean App