"Jag lät dem klippa av min slips"

Allt vi gör kommunicerar. Vare sig vi vill eller inte. Och ibland kanske man önskar att man hade några ess i rockärmen som skulle få vardagen att löpa lite smidigare. En diplomat borde väl sitta på de korten?

Hur kan vi kommunicera bättre med hjälp av diplomati? Niclas Trouvé har tjänat i rikets tjänst på svenska ambassader i Irak, Afghanistan, Estland, Finland och New Dehli. Kan nån, kan han. 

"Ett av mina svårare uppdrag var i Irak och under de åren var säkerhetssituationen som den är alltjämt i dag tyvärr, mycket besvärlig. Och det innebar att vi behövde stort säkerhetsskydd. Men där och då, när jag visste att jag skulle bo och upprätta ambassad i den miljön som var väldigt farlig så valde vi ändå, jag valde, i olika situationer att göra vissa avsteg för att långsiktigt investera i kommunikation. Ett exempel vad att jag bad kolonnen stanna när jag såg barn spela fotboll i närheten av ambassaden. Då hoppade jag av. Spelade fotboll i några minuter. Sen körde vi vidare. Bara för att visa att 'vi är inte farliga. Vi är era vänner.'"

Share | Download

Play this podcast on Podbean App