"Jag sitter högröd i soffan!"

Katarina Ewerlöf är inte bara uppskattad skådespelare utan en av Sveriges mest populära inläsare av ljudböcker.
Hur gör hon? Och hur tycker hon att man inte ska göra när man ska jobba med rösten som verktyg? Hon vet i alla fall precis vad som får topplocket att gå när hon själv lyssnar på andras röster i professionella sammanhang.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App