Redan vid 19 års ålder började han på reklambyrå - idag är han regeringens biträdande presschef. Det var varit en omdanande resa att först under 30 år kritisera regeringen till att plötsligt vara regeringen. Det skapar vilsenhet, säger Adam Bergsveen och sitt parti Miljöpartiet. Hur många frågor kan man fokusera på utan att det blir vare sig för smalt eller för spretigt? Hur ser det strategiska kommunikationsarbetet ut för partiet och för honom framåt och hur hamnade Adam Bergsveen i regeringskansliet? Och är det skogsbruk han ska starta efter att han lämnat sitt nuvarande ämbete?

Share | Download

Play this podcast on Podbean App