Hur givmilda blir människor beroende på kommunikationen? Den frågan ställs till Marika Hjelm Siegwald, kommunikations- och insamlingschef för Stockholms Stadsmission, i Kommunikationspodden. Hur skapar man kommunikation som väcker empati? 
- Varför vill man ge? Forskningen pekar på att dels mår människor bra av att ge. Den andra delen är att människor har ett driv efter att få göra en insats. 

Marika Hjelm Siegwald menar att kvinnor och män generellt har vitt skilda uppfattningar om välgörenhet. 
- När jag jobbade på organisationen Plan fick jag en känsla av att kvinnor inledde relationen med Plan och männen avslutade den, säger hon. 

Under nio år var hon marknadschef för Absolut Vodka, och hur gör man med marknadsföring av en produkt som är förbjuden att marknadsföra i Sverige?

Marika Hjelm Siegwald säger att "Fluga i ögat"-kommunikationen aldrig kommer kommuniceras från Stockholms Stadsmission. Vad hon menar med uttrycket hör du i Kommunikationspodden.

Rättelse: I avsnittet omnämns att av de medel som kommer Stockholms Stadsmission till del, måste 85% gå till ändamålet. Detta är fel. Det är 75% som är den korrekta procentsatsen.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App