Om du vill ha fler likes än bara från de närmast sörjande: Vill du lyckas i sociala medier, ska du lyssna nu. 

1628 befallde Gustav II Adolf att två dräkter från det polska fälttåget skulle bevaras "till evig åminnelse uti rustkammaren". Och det blev också starten för det vi i dag känner som Livrustkammaren. De satte igång med sina sociala medier i takt med ungefär då alla andra satte igång med sina sociala medier, men sedan hände något den 27 september 2012. Det kom att bli starten på ett framgångståg som inte stannat.

Jonas Lindwall är mannen bakom framgångarna. Här hör du hur han gjorde. 

Share | Download

Play this podcast on Podbean App